Hledání moudrosti

Láska

  • Strach staví zdi, láska staví mosty.
  • Tady je to mé tajemství , úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. (Exupery)
  • Opakem pravé lásky není nenávist, ale lhostejnost.

Štěstí, radost

  •  Jednej tak, abys byl šťastný. Ne aby ses šťastným jen zdál.
  • Možná, že bychom byli mnohem šťastnější, kdybychom dávali do oběhu méně peněz a více lásky.
  • Člověk se srdcem na dlani nikoho nedrží v hrsti.
  • Odkládané radosti, vykoupené obětmi, chutnají vždy nejsladčeji.

Hněv

  • Zmůžeš největšího nepřítele, přemůžeš-li vlastní hněv.
  • Moudrý člověk ovládá svůj hněv, hlupák mu podléhá.
  • Člověk v hněvu jede na splašeném koni...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode